Privatlivs- og cookiepolitik

Personer hos kunde-virksomheder

1. Indledning

Formålet med denne privatlivspolitik er, at du som kontaktperson hos en virksomhedskunde eller potentiel virksomhedskunde hos HydroSAFE – “Selskabet” – bliver informeret om, hvordan Selskabet håndterer dine personoplysninger. Privatlivspolitikken beskriver også dine rettigheder i forhold til os, og hvordan du kan udøve dine rettigheder. De virksomhedskunder, Selskabet har et aftaleforhold til eller ønsker at indlede et aftaleforhold til, kaldes herefter “Kunder”. De virksomheder, Selskabet kontakter uden at have en eksisterende eller nært forestående kunderelation til, kaldes “Potentielle Kunder”.

2. Typer af personoplysninger, som behandles

Selskabet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles om kontaktpersoner hos Kunder og Potentielle Kunder. Herunder finder du Selskabets kontaktoplysninger.

Hydrosafe ApS, CVR nr. DK41510714

H. P. Hansens Plads 32 DK-4200 Slagelse

Tlf. +45 24668997

Kontakt os på info@hydrosafe.dk, hvis du har spørgsmål om Selskabets behandling af dine personoplysninger.

 1. Typer af personoplysninger, som behandles

3.1 Kunder

Selskabet behandler følgende personoplysninger om kontaktpersoner hos Kunder.

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Jobtitel/jobfunktion
 • Afdeling (eventuelt)
 • Branche (eventuelt)
 • IP-adresse (jf. afsnit 4.1.3)

Hvis Kunden er din egen enkeltmandsvirksomhed, kan vi også indhente følgende oplysninger:

 • Firmaets cvr-nr.
 • Kreditvurdering af din enkeltmandsvirksomhed

Behandlingen af ovenstående personoplysninger er nødvendig, for at Selskabet kan opfylde aftalen med Kunden. Hvis disse oplysninger ikke kan behandles, kan aftalen med Kunden ikke opfyldes. Oplysningerne indsamles fra dig selv og/eller den Kunde, du repræsenterer.

Selskabet opbevarer også Kundernes købshistorik, dvs. oplysninger om købte produkter, antal, dato og pris.

3.2 Potentielle Kunder

Selskabet behandler oplysninger om kontaktpersoners navne, kontaktoplysninger og stilling hos Potentielle Kunder. Oplysningerne indsamles fra personlige møder, korrespondance, vores hjemmesider, tilmeldte nyhedsbreve, kampagner, events m.m.

 1. Formål, retsgrundlag og opbevaringsperiode

4.1 Kunder

4.1.1 Kundeadministration

Navn og kontaktoplysninger behandles, for at Selskabet kan gennemføre købet, levere varen til Kunden og i øvrigt administrere Kundens bestillinger og servicere Kunden efter købet samt for i øvrigt at kunne udøve sine rettigheder og opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen med Kunden.  Behandlingen foretages med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet Selskabet har en legitim interesse i at kunne opfylde aftalen med Kunden og give Kunden god service.

Enkeltmandsvirksomheders cvr-nr.- behandles i forbindelse med fakturakøb. Behandlingen foretages med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet Selskabet har en legitim interesse i at kunne fastslå kundens identitet.

En kreditvurdering af enkeltmandsvirksomheder kan blive behandlet, for at Selskabet kan fastslå Kundens betalingsevne. Behandlingen er baseret på en interesseafvejning, idet Selskabet har en legitim interesse i at vurdere mulighederne for at få betaling.

Ovenstående oplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt til ovennævnte formål.

4.1.2 Returnering, garantikrav og produktansvar

Selskabet opbevarer oplysninger om Kundens købshistorik og eventuel korrespondance og dokumentation om de produkter, Kunden har købt. I sådan dokumentation kan kontaktpersonens navn og andre oplysninger om kontaktpersonen forekomme.  Selskabet opbevarer denne dokumentation så længe og i det omfang, det er nødvendigt, for at Selskabet kan give Kunden kvalificeret service efter købet og for at kunne håndtere eventuelle reklamationer, garantikrav og krav i henhold til produktansvarsloven. Oplysningerne opbevares til disse formål på grundlag af en interesseafvejning.

4.1.3 Direkte markedsføring

Selskabet vil også kunne behandle din e-mailadresse med henblik på direkte markedsføring. Markedsføringen består i, at Selskabet via mail sender nyhedsbreve og tilbud om tilsvarende varer/tjenester, som tidligere er købt af den enkeltmandsvirksomhed eller det selskab, som du er ansat i.

Der kan via mail sendes nyhedsbreve og tilbud til enkeltmandsvirksomheder i op til tolv (12) måneder efter Kundens seneste køb. Der kan via mail sendes nyhedsbreve og tilbud til kontaktpersoner hos virksomhedskunder, der ikke er enkeltmandsvirksomheder, i op til fem (5) år efter Kundens seneste køb.

Nyhedsbreve og markedsføringsmails sendes kun, hvis du ikke har modsat dig en sådan markedsføring, og du kan når som helst vælge at afmelde vores nyhedsbreve og markedsføringsmails. Kontakt Selskabet på info@hydrosafe.dk , eller brug det link til afmelding, som findes i alle nyhedsbreve/mails, hvis du ønsker at afmelde disse.

Markedsføringen sker med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet Selskabet har en legitim interesse i at markedsføre sine produkter.

4.1.4 Øvrigt

Selskabet kan uanset ovenstående behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse, som ifølge gældende lov kræver behandling, eller for at Selskabet kan fastslå et retskrav, gøre et retskrav gældende eller forsvare sig mod et retskrav.

 1. Hvem vil vi kunne dele dine oplysninger med?

Selskabet vil kunne overføre dine personoplysninger til kurér- og transportvirksomheder, website udviklere/hosting-virksomheder og systemleverandører. Disse modtagere har kun ret til at behandle dine personoplysninger på Selskabets vegne i forbindelse med, at de udfører en tjeneste for Selskabet. Selskabet træffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til eller deling med sådanne udvalgte tredjeparter.

Selskabet kan også videregive dine personoplysninger til myndigheder som f.eks. Skat, hvis vi har pligt til at gøre det ifølge lov. Hvis hele eller dele af Selskabet sælges, kan Selskabet overføre dine personoplysninger til en potentiel køber af virksomheden.

 1. Overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS?

Dine personoplysninger behandles kun inden for EU/EØS.

 1. dine rettigheder

Du har visse lovbestemte rettigheder, du kan gøre gældende over for Selskabet. Herunder følger et resumé af disse rettigheder. Du finder komplette oplysninger om dine rettigheder i Persondataforordningen, kapitel 3-5.

 1. Ret til adgang/registerindsigt. Du har ret til at få at vide, om Selskabet behandler personoplysninger om dig. Hvis det er tilfældet, har du ret til at blive underrettet om bl.a., hvilke personoplysninger der behandles, formålene med behandlingen, hvilke eksterne modtagere der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.
 2. Ret til dataportabilitet (kun enkeltmandsvirksomheder). Hvis du er kunde og enkeltmandsvirksomhed, har du ret til at få en kopi af de personoplysninger, du har givet Selskabet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at forlange, at Selskabet overfører disse personoplysninger til en anden dataansvarlig. Retten til dataportabilitet gælder for personoplysninger, som behandles automatisk, og som er baseret på dit samtykke eller på en aftale, hvori du er part.
 3. Rettelse af urigtige oplysninger. Du har ret til at forlange, at Selskabet berigtiger urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.
 4. Sletning af visse oplysninger. Du har ret til at forlange, at Selskabet sletter dine personoplysninger under visse forudsætninger, f.eks. at personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, vi indsamlede dem til.
 5. Ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af personoplysninger. Du har under visse forudsætninger ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af dine personoplysninger.
 6. Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring.Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod, at Selskabet behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, skal Selskabet uden unødig forsinkelse standse al direkte markedsføring til dig.
 7. Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har i nogle tilfælde ret til at forlange en begrænsning af Selskabets behandling af dine personoplysninger. Hvis du f.eks. har bestridt, at dine personoplysninger er korrekte, kan du forlange en begrænsning af behandlingen, i perioden indtil Selskabet har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.
 8. Klager. Hvis du vil klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en sådan klage til Datatilsynet.

Kontakt Selskabet på info@hydrosafe.dk , hvis du vil anmode om registerindsigt, dataportabilitet, berigtigelse, sletning, indsigelse eller begrænsning.

 1. ændringer i Privatlivspolitikken

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik. Hvis der foretages sådanne ændringer, bliver du informeret via e-mail.

Privatlivspolitik: Kontaktpersoner hos virksomhedskunder – HydroSAFE apS – version 1.1 opdateret 2022-31-05.

Effective Date: 12-Dec-2022
Last Updated: 12-Dec-2022

 
What are cookies?
 
How do we use cookies?
 
Vores cookies
 
Manage cookie preferences
Cookie Settings

You can change your cookie preferences any time by clicking the above button. This will let you revisit the cookie consent banner and change your preferences or withdraw your consent right away.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. Listed below are the links to the support documents on how to manage and delete cookies from the major web browsers.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

If you are using any other web browser, please visit your browser’s official support documents.

 

Værsgo! Skriv din mail og få adgang

Ved at skrive din email accepterer du at vi må kontakte dig ifm. det ønskede download. Data bruges alene til statistisk formål og kun af Hydrosafe iht. vores Privatlivspolitik. Du kan altid ændre præferencer og frit afmelde dig. 

You have Successfully Subscribed!

Værsgo! Skriv din mail og få adgang

Ved at skrive din email accepterer du at vi må kontakte dig ifm. det ønskede download. Data bruges alene til statistisk formål og kun af Hydrosafe iht. vores Privatlivspolitik. Du kan altid ændre præferencer og frit afmelde dig. 

You have Successfully Subscribed!

Værsgo! Skriv din mail og få adgang

Ved at skrive din email accepterer du at vi må kontakte dig ifm. det ønskede download. Data bruges alene til statistisk formål og kun af Hydrosafe iht. vores Privatlivspolitik. Du kan altid ændre præferencer og frit afmelde dig. 

You have Successfully Subscribed!

Vores håndtag kommer til minilæssere!

Skriv dig op og modtag en speciel rabat når håndtaget udkommer.

Tusind tak. Vi tager kontakt til dig senere for mere information.

0
Kurv
Kurven er tom
Tilføj kode